لیست حامیان

حاج میلاد

توضیحات صاحب درگاه:
مبلغ را به تومان وارد نماید - توجه داشته باشید مبلغ دونیت تحت هیچ شرایطی بازگردانده نمی شود. جوگیر نشوید . کسی شمارا مجبور نکرده حمایت کنید. با تشکر از اینکه ارزش میدین
هدف: خرید وبکم لاجیتک
2%
130,000 از 5,000,000 تومان (2%)sibmo Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Sibmo.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید