Hitman

توضیحات صاحب درگاه:
شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. ب همین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست.
هدف: اجاره خونه 28 خرداد
71%
1,077,000 از 1,500,000 تومان (71%)sibmo Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Sibmo.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید