آموزش استفاده از سیبمو


• بخش زمینه هشدار دونیت

info_outline لینک زمینه های پیش فرض سیبمو:

info_outline استفاده از زمینه های دیگر:

درصورت استفاده از زمینه های دیگر که توسط کاربران یا افراد گرافیست طراحی میشود ، برای تنظیم کردن قرار گرفتن متن نام حامی (که میزان سیبمو را نیز شامل میشود) از قسمت شرط دونیت میتوانید اقدام کنید. بدین صورت که هنگام ایجاد یا ویرایش شرط دونیت میتوانید میزان فاصله از بالا یا چپ و راست را تنظیم نمائید.

info_outline توضیحات تکمیلی و فرمت های پیشنهادی:

بهترین فرمت فایل ویدیو که به عنوان زمینه هشدار دونیت استفاده میشود ، فرمت WEBM میباشد که هم از نظر حجم بهترین شرایط رو دارا بوده و هم از سایر قابلیت ها مثل زمینه ترنسپرنت (شفاف) و ... برخوردار است.

زمینه هشدار دونیت از نکات کلیدی استریم بوده و برای طراحی با توجه به تصویر یا متحرک بودن پیشنهاد ما به شما استفاده از نکات ذکر شده میباشد. درصورتی که از فایل تصویر استفاده میکنید بهتر است سایز 574x176 رو استفاده کنید.