MojYx

توضیحات صاحب درگاه:
مرسی که منو حمایت میکنید با کوچک ترین حمایت شما من به صد درصد شدن هدفم نزدیک میشم.توجه کنید که" مبلغ به تومان "میباشد و در وارد کردن آن دقت فرمایید."دونیت به هیچ عنوان برگشت داده نمیشود"sibmo Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Sibmo.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید